Mons. Rudolfom Balážom vysvätil nielen základný kameň, ale aj kostol, a to 1. októbra 1995. Kostol je zasvätený Svätému Jánovi don Boscovi.