Milión detí sa modlí ruženec

Opäť sa blíži termín celosvetovej inciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Každoročne 18. októbra s veľkým zanietením organizujeme túto modlitbu na celom svete. Stretávame sa pritom často s otázkou: Prečo? Odkiaľ sa...

Viac

28. výročie posviacky chrámu

1.10.2023 uplynie 28 rokov od posviacky farského kostola sv. Jána Bosca v Brezne – Mazorníkove. V sobotu máte možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, večer sv. omša a po nej modlitba...

Viac

Púť mužov Rožňavskej diecézy

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník pozýva mužov na Púť mužov, ktorá sa uskutoční dňa 7.10.2023 na pútnickom mieste Úhorná, ktoré je zasvätené Panne Márii Snežnej. Program púte je na plagáte. O...

Viac