28. výročie posviacky chrámu

1.10.2023 uplynie 28 rokov od posviacky farského kostola sv. Jána Bosca v Brezne – Mazorníkove. V sobotu máte možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, večer sv. omša a po nej modlitba...

Viac

Púť mužov Rožňavskej diecézy

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník pozýva mužov na Púť mužov, ktorá sa uskutoční dňa 7.10.2023 na pútnickom mieste Úhorná, ktoré je zasvätené Panne Márii Snežnej. Program púte je na plagáte. O...

Viac

Augustové nedeľné koncerty

Pozývame Vás na sériu koncertov v rámci kultúrneho pásma Augustové nedeľné koncerty, ktoré sa uskutočnia v Kostole sv. Jána Bosca v Brezne – Mazorníkove počas augustových nedeľných popoludní (6.8., 13.8.,...

Viac