Všetkých Vás pozývame na koledovanie Dobrej noviny, ktoré si pripravili naši prvoprijímajúce deti. Celé pásmo si môžete prísť pozrieť a zároveň prispieť na misie v Južnom Sudáne – 26.12.2023 o 15:00 v Kostole sv. Jána Bosca.

Vedeli ste, že Južný Sudán je najmladší štát na svete? Práve do Južného Sudánu na- hliadneme v 29. ročníku Dobrej noviny. Cez projekt Ekologického vzdelávacieho a počíta- čového centra sv. Petra Clavera v rumbeku vám priblížime, ako šikovní absolventi priná- šajú komunite, misonárom a školám možnosť využívať energiu zo slnka prostredníctvom solárnych panelov.

Ako sú títo mladí študenti svetlou nádejou pre budúcnosť krajiny, tak sú nimi aj koledníci, ktorí svojimi vianočnými koledami a vinšami roznášajú svetlo nádeje a solidarity do rodín na Slovensku.