Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník pozýva mužov na Púť mužov, ktorá sa uskutoční dňa 8.6.2024 na pútnickom mieste Úhorná, ktoré je zasvätené Panne Márii Snežnej. Tento rok, to bude druhý ročník tejto púte. Program púte je na plagáte. O Úhornej sa môžete dozvedieť viac na tomto odkaze.