Vo štvrtok 9. mája oslávi celý kresťanský svet Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime na 40-ty deň po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš...

Viac