Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník pozýva mužov na Púť mužov, ktorá sa uskutoční dňa 7.10.2023 na pútnickom mieste Úhorná, ktoré je zasvätené Panne Márii Snežnej. Program púte je na plagáte. O Úhornej sa môžete dozvedieť viac na tomto odkaze.