1.10.2023 uplynie 28 rokov od posviacky farského kostola sv. Jána Bosca v Brezne – Mazorníkove. V sobotu máte možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, večer sv. omša a po nej modlitba chvál. V nedeľu budeme chváliť dobrotivého Pána Boha sv. omšami o 8:00 a 10:30 (slávnostná) a o 15:00 eucharistickou adoráciou.