prof. František Trstenský

Bratislava 28. marca (TK KBS) Biblista František Trstenský ponúka zdarma v elektronickej verzii svoju novú knihu „Vznešenejšia cesta“. „Je to vysvetlenie Pavlovho hymnu na lásku v 13. kapitole Prvého listu Korinťanom,“ avizuje Trstenský. Knihu pôvodne chcel vytlačiť, ale keď nastala súčasná situácia, premýšľal, že chce nejako konkrétne duchovne pomôcť. Ponuka knihy je jeho príspevok k duchovnému rastu, úteche a povzbudeniu. „Zároveň prežívame Rok Božieho Slova. Môže to byť inšpirácia čítať Božie slovo,“ uviedol pre TK KBS.

„Apoštol Pavol je hlbokým teológom s náročným slovníkom. Keď sa však začítame do jeho listov a prenikneme do jeho spôsobu myslenia a vyjadrovania, odhalí sa nám bohatý a citlivý duchovný svet tohto apoštola národov. Pavol vo svojich listoch predstavuje predovšetkým to, ako pochopil Kristovo evanjelium a ako podľa neho žije. Je to jeho meditácia, ba až kontemplácia nad evanjeliom, ktoré prijal od Ježiša Krista a ktoré nestojí akoby mimo neho, ale ho celého preniká. Pavol to, čo verí, učí, a čo učí, aj uskutočňuje. (…) V nasledujúcich riadkoch priblížim Pavlovu cestu lásky so želaním, aby sme aj my po nej kráčali,“ píše v predhovore biblista Trstenský.

Knihu si môže ktokoľvek stiahnuť https://www.tkkbs.sk/downloads/pdf/2020FTrstenskyVznesenejsiaCesta.pdf