Drahí rodičia a prvoprijímajúce deti, ponúkam vám tretiu sériu katechéz, ktorú si môžete pozrieť na youtube. Ide o približne trojminútové katechézy, ktoré vám priblížia pojem DUCH SVATÝ A CIRKEV.:

Prosím, aby ste si vyhľadali katechézy č. 51 –Kto je Duch Svätý?; č. 52 Čo je Cirkev?; č. 53 – Akoé sú 4 základné znaky Cirkvi?; č. 54 –Ako existuje Cirkev?; č. 55 – Akú ma Cirkev štruktúru?

🙂

Prosím rodičov, aby si pozreli katechézy spolu s deťmi a s prípadnými otázkami sa obrátili na mňa. Ďakujem rodičom, ktorí už boli na preskúšanie so svojimi deťmi a pekne sa spolu s nimi pripravili na skúšku.  Ostatných rodičov a deti prosím, aby na preskúšanie prišli do 15. júna 2020.

Prajem požehnané dni!