V piatok 4. 12. 2020 sa rorátnej sv. omše o 6.30h zúčastnili deti našej farnosti. Verím, že sa im takáto špeciálna sv. omša len pri sviečkach, nielen páčila, ale viac si uvedomili, ako veľmi potrebujeme svetlo do nášho života. Za svoju obetavosť pre Pána dostali aj sladkú odmenu.

Tým pravým svetlom je pre nás Kristus, ktorého do tohto sveta priviedla naša Nebeská Mamka Mária, ktorej vzdávame špeciálnu úctu práve pri rorátnych sv. omšiach. Ak chcete znova vstať so Svetlom do nového dňa, pripraviť si srdce na Vianoce a cvičiť sa v cnosti sebazapierania, pozývam všetky deti aj s rodičmi na rorátnu sv. omšu v piatok 11. 12. 2020 o 6.30 v našom kostole. Teším sa na vás!