Milí birmovanci! Keďže sa spolu nemôžeme stretnúť, ponúkam vám do pozornosti katechézu Povolanie k modlitbe.

Úloha srdca

„Odkiaľ pochádza modlitba človeka? Nech je reč modlitby akákoľvek (gestá, slová), modlí sa celý človek. Keď však chce Písmo označiť miesto, odkiaľ vyviera modlitba, hovorí niekedy o duši alebo o duchu, ale najčastejšie o srdci (viac než tisíc ráz). Modlí sa srdce.“ (KCC 2562)

Odpoveď

„Boh neúnavne volá každého človeka k tajomnému stretnutiu v modlitbe. Tento krok lásky verného Boha je v modlitbe vždy prvý, krok človeka je vždy odpoveďou. Postupne ako sa Boh zjavuje a zjavuje človeka jemu samému, modlitba sa javí ako vzájomné volanie, ako dráma zmluvy. Táto dráma prostredníctvom slov a skutkov angažuje srdce. Odhaľuje sa v priebehu celých dejín spásy.“ (KCC 2567)

http://www.tvlux.sk/archiv/play/18279

Pozrite si túto reláciu a pri najbližšej príležitosti sa o nej porozprávame.

Vypracujte si prosím v Birmovníkoch otázky na str. 18 a snažte sa urobiť si úlohu na str. 19. Vďaka za pochopenie! Vidíme sa hneď ako to bude možné.

Prajem požehnané dni! +