1. týždeň

Milé deti, milí rodičia!

V pôstnom období si chceme zdokonaliť náš vzťah s Bohom a blížnymi i mať správny postoj k stvoreným veciam. K tomu nám môže pômocť práve táto aktivita Exodus – Na ceste s Ježišom do Jeruzalema. Každý týždeň vám ponúknem tréningový plán, ktorý môžete praktizovať. Každý deň si môžete vybrať aktivitu v ľubovoľnom poradí (v tréningovom pláne Návšteva kostola – momentálne len sledovanie online sv. omše). Ak ju splníte, môžete si ju odškrtnúť z plánu a do obrázka nakresliť jednu stopu do vyznačených kameňov, ktorou ste sa priblížili k Jeruzalemu. Prajem vám všetkým veľa úspechov pri plnení úloh a radosti z konania dobra. 😉

Ak by ste si chceli sami vytvoriť obrázky, ponúkam vám aj čistý Exodus, kde si môžete namaľovať jednotlivé evanjeliá podľa vlastnej predstavy. Ponúkam aj prepis evanjelia na nedeľu spolu s krížovkou.