Aj v túto nedeľu môžeme s deťmi stráviť čas pri Božom slove.

Carl Heinrich Bloch Transfiguration | The transfiguration, Bible pictures,  Jesus pictures