Horlivosť za pravé uctievanie — INTERNETOVÁ KNIŽNICA Strážnej veže

Aj v túto nedeľu môžeme s deťmi stráviť čas pri Božom slove.