Aj v túto nedeľu môžeme s deťmi stráviť čas pri Božom slove.

Nočný rozhovor s Nikodémom — INTERNETOVÁ KNIŽNICA Strážnej veže