V dňoch 7. – 8. augusta 2021 sa uskutoční naša tradičná diecézna mariánska púť v Úhornej. Mnohí pútnici, ktorí s úprimnou vierou zvyknú na sviatok Panny Márie Snežnej putovať do Úhornej, s radosťou vítajú možnosť opäť priputovať na toto milostivé miesto, nakoľko minulý rok (2020) sa kvôli pandemickej  situácii koronavírusu mohla táto púť konať len na farskej úrovni.  

Opäť povzbudzujeme k príprave na slávenie sviatku Panny Márie Snežnej v Úhornej – modlitbou deviatnika k Rožňavskej Panne Márii. Konáme tak už piaty rok. Zjednoťme sa v celej diecéze, vo farnostiach, rodinách, spoločenstvách v tejto modlitbe a to aj tí, ktorí sa konkrétne púte z nejakých dôvodov nezúčastnia.

Ako hlavný úmysel modlitby deviatnika určil náš otec biskup Stanislav:

Aby sme sa dobre pripravili na príchod a návštevu Svätého Otca Františka a dokázali sa otvoriť jeho posolstvu pre nás; aby sme ho pochopili, prijali a uskutočňovali v živote – podľa príkladu sv. Jozefa, ktorý bol neustále otvorený pre Božie posolstvá a hneď, pohotovo a s láskou plnil Božiu vôľu.“

Nezabúdajme ani na úmysel modlitieb v našej diecéze v slávenom roku Eucharistie a kňazstva: „Cez prehĺbenú úctu k Eucharistii prosíme za kňazské a duchovné povolania.“

Deviatnik sa začneme modliť 30. júla a skončíme ho 7. augusta 2021 – v predvečer slávenia sv. omše ku cti Preblahoslavenej Panny Márie Snežnej – (výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme), ktorú bude v Úhornej celebrovať náš rožňavský otec biskup Mons. Stanislav Stolárik  v nedeľu 8. augusta 2021 o 10,00 hod. Tejto slávnostnej sv. omši bude predchádzať program už v sobotu, (viac na informačných plagátoch).

Významnej udalosti návštevy Svätého Otca Františka sa venuje vo svojich homíliách náš otec biskup Stanislav a sú k dispozícii na našej stránke s názvom: „Pripravme cestu Svätému Otcovi“. Odporúčame prečítať si ich v rámci dní deviatnika, ktorého text je k dispozícii v tlačenej forme (brožúrka) a v elektronickej podobe – príloha k tomuto článku.

Tento rok na Úhornej je pre nás významný aj tým, že slávime 80. výročie posviacky kostola na Úhornej, ktorý z vlastnej iniciatívy začal budovať v r. 1937 na mieste pôvodnej kaplnky z roku 1813 kňaz Štefan Herko, vďačný Pánu Bohu a Panne Márii za uzdravenie. Kostol bol postavný z milodarov veriacich farnosti a okolia. Posviacka kostola bola 10. augusta 1941.

http://new.burv.sk/wp-content/uploads/2020/07/Deviatnik-k-PM-RV.pdf
http://new.burv.sk/2021/07/26/deviatnik-pred-celodieceznou-putou-v-uhornej/