Farnosť Brezno Mazorníkovo vás srdečne pozýva na trojdnie slávené ku cti nášho patróna sv. Jána Bosca.