Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na
pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 17.mája 2022 o 17.00
hodine v Katolíckom kruhu, ulica Jarkova 77 v Prešove.
MODLITBOVÉ stretnutie povedie o. Ján Varga
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko III

DUCHOVNÁ OBNOVA

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre
rodinu v Košiciach
VÁS POZÝVA NA Duchovnú obnovu pre rozvedených žijúcich sami, v nesviatostnom
manželskom zväzku, manželov v kríze ako aj ich rodinných príslušníkov
KEDY? 27. – 29. MÁJ 2022KDE? Pútnický dom bl. Anny Kolesárovej, Obišovce
TÉMA: Tajomstvo Ježišovho kalicha v mojom životeEXERCITÁTOR: P. Juraj Pigula,
predstavený kláštora sv. Augustína v Košiciach CENA: 51 €PRIHLASOVANIE:
Slávka Kolesárová: 0905 288 845 slavka.kolesarova1@gmail.com