Počas pôstneho obdobia sa nemusíme len niečoho vzdať, môžeme urobiť aj niečo naviac. A práve o tom je táto modlitbová iniciatíva, do ktorej vás srdečne pozývame.

Základom je záväzok pomodliť sa každý deň Pôstneho obdobia modlitbu za kňazov – či už pri večernej modlitbe alebo spoločne v rodine, ktorá sa modlí v závere každej sv. omše a obetovať ju za kňazov svojho dekanátu, do ktorého patrí vaša farnosť.

Taktiež k tomuto skutku modlitby je možné pridať aj iný ľubovoľný záväzok alebo predsavzatie počas Pôstneho obdobia obetované tiež na tento úmysel.

„Všetci kňazi potrebujú pomoc vo forme modlitby. Potrebujú, aby ich niekto podopieral. Tak ako Mojžiša Hur a Áron, v boji proti Amalekitom. Keď mal Mojžiš ruky zdvihnuté v modlitbe, tak synovia Izraela víťazili. Ak ich od únavy zložil, víťazili Amalekiti. Nakoniec Izraeliti zvíťazili aj preto, lebo Hur s Áronom podopierali Mojžišovi unavené ruky.

Nech sa počas tohtoročného pôstneho obdobia stanú naše v modlitbe spojené ruky oporou kňazov. Aby sme tak spoločne víťazili v boji.“ (prevzaté zo stránky FB Saletíni Rozkvet – Adoptuj si kňaza)

Modlitba za kňazov

Dobrý Pastier,
prosíme za terajších i nových kňazov.
Nielen prosíme, ale i sľubujeme,
že budeme stáť pri nich,
pomáhať im a modliť sa za nich.
Mária, Kráľovná kňazov,
prednes naše prosby svojmu
Synovi, Najvyššiemu Veľkňazovi,
aby nám nikdy nechýbali kňazi
– verní svedkovia živej viery,
ktorí nás bezpečne prevedú
pozemským životom
do večnej blaženosti.
Amen.

Kňazi v jednotlivých dekanátoch

  1. Dekanát Brezno: Dušan Lukáč, Róbert Likavčan, Jozef Halčin, Lukáš Tkáč, Daniel Baláž, Štefan Šeliga, František Havlík, Ján Hrablay, Ivan Kaličiak, Gregor Škapura, Jozef Palušák, Rastislav Suchý, Marián Lukáč, Ivan Hupka, Arkadiusz Piekut, Martin Trojan.