Spoločenstvo REVIVAL z Mazorníkova vás pozýva na otvorené modlitbové stretnutie.

Program:
-chvály + adorácia
-vyučovanie
-čajovňa- Čajník

Vízia spoločenstva: V slobode a láske sa chceme stretávať so živým Bohom, chceme ho poznávať,chceme vytvárať bezpečné miesto, kde bude cítiť Jeho prítomnosť. Chceme sa nechať viesť Duchom Svätým. Stojíme na tom, že Boh nás nedoviedol až sem, aby nás teraz opustil. Veríme, že nás nič nemôže odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. (Rim8,39) A vieme, že čokoľvek sa bude diať, víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Ak je Boh za nás, kto je proti nám? (Rim8,31) Boh je na našej strane!! Každý z nás je dôležitý iba tým, že je súčasťou spoločenstva. ,,Kde sú dvaja, traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt18,20)

facebook: https://www.facebook.com/spolocenstvorevival

email: revivalspolocenstvo@gmail.com

4. otvorené stretnutie spoločenstva REVIVAL

4. otvorené stretnutie spoločenstva REVIVAL