Presne pred dvadsiatimi rokmi pápež Ján Pavol II. ustanovil Sviatok Božieho milosrdenstva pre celú Cirkev. Dvadsiate výročie však budeme sláviť inak než doposiaľ.

Ako teda sláviť tento sviatok počas pandémie? Získame tie milosti, ktoré Ježiš prisľúbil na tento deň?

Ježiš až 14-krát vyjadril svoju túžbu, aby tento sviatok bol ustanovený: Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva(Den. 49).Prvá nedeľa po Veľkej noci je sviatkom milosrdenstva (Den. 742).Prisľúbil, že bude udeľovať veľa zvláštnych milostí: V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva… V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí nijaký rozum, ani ľudský, ani anjelský (Den. 699).

Zmenili sa síce vonkajšie podmienky slávenia sviatku, ale nezmenili sa podmienky, vďaka ktorým môžeme získavať milosti prisľúbené na tento deň. Prekážkou nie je ani vírus, ani nemožnosť pristúpiť k sviatostiam, ale len naša nedôvera v Božiu dobrotu a zľutovanie. Milosti z môjho milosrdenstva možno načierať jedinou nádobou, a tou je dôvera. Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane. Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa (Den. 49).

S dôverou v srdci a milosrdenstvom k blížnym, s postojom dokonalej ľútosti a s duchovným sv. prijímaním oslávme Boha bohatého na milosrdenstvo, ktorý vie, čo je pre nás dobré a nezaváha sa udeliť nám viac než dúfame…

Zdroj: http://www.milosrdenstvo.sk/aktuality-75/aktuality/1835-sviatok-bozieho-milosrdenstva-2020