Kto by chcel podporiť fungovanie farnosti finančným darom, môže tak urobiť na bankový účet farnosti: Rímsko-katolícka farnosť Brezno-Mazorník

IBAN: SK05 0900 0000 0000 7989 4157

Všetkým darcom úprimná vďaka! Nech Vás Pán odmení svojim hojným požehnaním! 🙂

Broer van dode monseigneur poseerde als hulpbisschop | Foto | AD.nl