Od stredy 6. mája 2020 je dovolené slávenie verejných bohoslužieb. Podmienky:

  • v kostoloch počas bohoslužieb budú označené v každej druhej lavici vyhradené miesta na sedenie, pričom každé z nich bude minimálne dva metre od seba;
  • dvojmetrové vzájomné odstupy platia aj pre stojacich ľudí;
  • počas bohoslužieb ľudia musia mať na tvári rúško;
  • zostáva tiež zákaz podávania rúk pri obrade pokoja;
  • povinná bude dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola;
  • sväté prijímanie bude podávané do rúk;
  • kostoly budú musieť mať zabezpečené priebežné vetranie;
  • veriaci bez rozdielu veku sa budú môcť zúčastniť na bohoslužbách s odporúčaním, aby sa v nedeľu konala samostatná svätá omša pre seniorov       ( v našej farnosti v nedeľu o 8.00 hod.)

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky… účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.

V tomto týždni bude slávenie sv. omší takto:

Streda 6. 5. 2020:         18.00 hod.

Štvrtok 7. 5. 2020:        18.00 hod.

Piatok 8. 5. 2020:         09.00 hod.

Sobota 9. 5. 2020:        18.00 hod.            ( s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa 10. 5. 2020:      08.00 hod.           (pre seniorov)

                                     10. 30 hod.

Prosím tých, ktorí budú na sv. omši

v sobotu večer s nedeľnou platnosťou,

aby v nedeľu umožnili účasť  na sv. omši

ďalším. Vďaka za pochopenie.