Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal opatrenia, na základe ktorých

od 15. 10. 2020 je dovolená

účasť na sv. omši v maximálnom počte 6 osôb aj s kňazom. Z tohto dôvodu na sv. omšu môžu prísť len členovia rodiny, na ktorých úmysel je slúžená sv. omša v max. počte 3 osoby. Kostol pre tieto osoby bude otvorený 15 minút pred začatím slávenia. Všetky spoločné stretnutia a aktivity su pozastavené. Vďaka za pochopenie!