Na slávnosť 25. výročia posviacky chrámu sv. Jána Bosca boli pozvaní mnohí hostia. Pozvanie prijala J. Ex. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny rožňavský biskup, s veľkou radosťou, lebo 25. výročie je v katolíckej Cirkvi veľké jubileum spojené s mnohými milosťami a odpustkami. Pozvaní boli aj všetci kňazi a diakoni, ktorí pôsobili vo farnosti Brezno Mazorníkovo od jej vzniku. Keďže od 1. 10. 2020 boli nové opatrenia viacerí neprišli, aby sa na slávnosti mohlo zúčastniť aj viac veriacich z farnosti. Slávnosti sa však zúčastnili vdp. Dušan Mesík, ktorý vo farnosti pôsobil 7 rokov a momentálne je farárom v Čeríne, vdp. Jaroslav Lastivka, farský administrátor v Závadke nad Hronom a diakon dp. Rafael Ambros pôsobiaci vo farnosti Brezno – mesto. V neposlednom rade váženým hosťom bol aj pán primátor mesta Brezna JUDr. Tomáš Abel, PhD. Slávnosť svojou prítomnosťou obohatili aj školské sestry sv. Františka, ktoré istý čas pôsobili i bývali v našej farnosti, ale teraz sídlia v Podkoreňovej. Program celej slávnosti začal vo štvrtok 1. 10. 2020, ktorý je práve výročným dňom posviacky chrámu. Sv. omšu večer o 18.00 hod. celebroval ICDr. Jozef Kuneš, farár v Selciach. V piatok sme pokračovali v slávení, kde kazateľom na večernej  sv. omši bol gréckokatolícky kňaz pôsobiaci v Brezne vdp. Ján Kovaľ, ktorý priblížil veriacim obrad myrovania – pomazania olejom a prijatia požehnaného chleba. V sobotu sme oslavovali s vdp. Ivanom Hupkom, farským administrátorom v Pohronskej Polhore, ktorý pôsobil zo všetkých kňazov najdlhšie v tejto farnosti a to 9 rokov. Celé slávenie sme zavŕšili s otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom, ktorý napriek obmedzeniam neváhal prísť medzi svoj ľud a slúžil sv. omšu za farnosť i všetkých, ktorí prispeli a prispievajú k zveľaďovaniu posvätného miesta – chrámu. Povzbudil nás v tejto zložitej situácii  nielen svojou prítomnosťou, ale aj Božím slovom. Na záver sv. omše požehnal v kostole novú sochu sv. Antona Paduánskeho. Prvá sv. omša na sídlisku Mazorníkovo sa slúžila 14. 2. 1993 v miestnosti nad obchodom Máj (Satel). 29. júna toho istého roku členovia mestského zastupiteľstva mesta Brezna podporili návrh dekanského úradu a členov prípravného výboru pre stavbu nového kostola na tomto sídlisku a odpredali pozemok pre jeho stavbu za symbolickú cenu. V júli 1993 prebehla na Mazorníkove anketa, ktorá rozhodla, že ochrancom a patrónom bude sv. Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže. 1. decembra sa začalo so stavbou kostola. 10. apríla 1994 posvätil základný kameň a základy nového kostola Mons. Rudolf Baláž. 1. októbra 1995 o 15.00 hod. otec biskup Mons. Rudolf Baláž slávnostne posvätil nový kostol sv. Jána Bosca. Architekti kostola sú: Ing. Anton Barták a Ing. Dušan Bók. Autorom drevených reliéfov z lipy je umelecký rezbár Cyril Kocúrek z Kežmarku. Otec biskup Mons. Stanislav Stolárik v kázni vyzdvihol prácu všetkých ľudí, ktorí sa starali, či starajú o kostol a jeho okolie. Pripomenul aj význam dreveného reliéfu sv. Jána Bosca so štyrmi chlapcami, ktorí symbolizujú – prácu, múdrosť, lásku k mládeži a chlapec s palicou symbolizuje, že don Bosco poukazoval svojim chlapcom na duchovné hodnoty.