Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti. Tak znie téma X. svetového stretnutia rodín v Ríme, ktoré sa bude konať budúci rok od 22. do 26. júna 2022. Spolu s pápežom Františkom a Rímskou diecézou pozývame všetky rodiny farnosti k príprave na túto udalosť prostredníctvom 7 katechéz, ktoré je možné študovať doma v rodine alebo v rámci farnosti. Prvú z katechéz i ďalšie informácie nájdete na stránke: www.svetovestretnutierodin.sk.