Dobrá novina je vianočná kolednícka akcia eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí spojená so zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách.

Dobrú novinu vám tento rok prinášame vo video forme ako náhradu za koledovanie v pandemickom čase. O projektoch Dobrej noviny sa viac môžete dozvedieť na https://www.dobranovina.sk/projekty/ 

Podporiť 27.ročník Dobrej noviny a projekty pre tento rok možete ľubovoľným príspevkom na číslo účtu SK77 1100 0000 0029 4045 7894 s variabilným symbolom 2721101106 alebo príspevkom do pokladničky, ktorá je k dispozícií vo farskom kostole sv. Jána Bosca v Brezne Mazorníkove, kde budú k dispozícií aj Dobré noviny Dobrej noviny.