Farnosť Brezno Mazorníkovo vás pozýva na putovanie do Svätej zeme a Jordánska v dňoch 14. – 21. 5. 2022. Cena zájazdu je 695€ na osobu. Prihlásiť sa môžete do 13. 2. 2022 na t.č. 0948 495 595.

tel.:  055/7287 701

info@cktrinity.sk

Púť do Izraela + Jordánska

Farnosť Brezno Mazorníkovo

                                                 Odlet z Košíc

termín zájazdu: 14.5. – 21.5.2022

cena: 695,00 € 

Program zájazdu:

1. deň: odlet z Košíc do Tel Avivu, Ein Karem – rodisko Jána Krstiteľa, po prílete presun do Betlehema, ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.

2. deň: raňajky, Pole pastierov, Herodion, prehliadka Betlehema: Bazilika Narodenia Pána, Jaskyňa Mlieka,

večera a nocľah v Betleheme.

3. deň: raňajky, Olivová hora: Betfage – Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema, Pater Noster – kostol

Otče náš, Dominus Flevit, Getsemanská záhrada, Hrob Panny Márie; Krížová cesta, Golgota, Jeruzalemský bazár, Múr nárekov, tradičná večera v beduínskom stane a nocľah v Betleheme.

4. deň: raňajky, Hora Sion: Dormício – chrám usnutia Panny Márie, Coenaculum – posledná večera, zoslanie sv. Ducha, miesto krstu Qasr el Jahud, kúpanie v Mŕtvom mori, zastávka v Jerichu, večera a nocľah v Betleheme.

5. deň: raňajky, Hora Tábor – miesto premenenia Pána, Hora Blahoslavenstiev, Tabgha: kostoly Rozmnoženia chlebov a Primátu Sv. Petra, možnosť obedu – ryba sv. Petra/fakultatívne/, Kafarnaum, Kána Galilejská, večera a nocľah v Nazarete.

6. deň: raňajky, Nazaret – prehliadka Baziliky Zvestovania, prechod cez hranicu do Jordánska, Jerash –  ruiny mesta, kde uvidíte unikátne oblúky a obrovský Hippodrom. Má prezývku „jordánske Pompeje“. Večera a nocľah v Petre.

7. deň: raňajky, Petra – kamenné mesto, absolútny klenot Jordánska, presun do Ammánu – prehliadka,

večera a nocľah v Ammáne.

8. deň: raňajky, Madaba – miesto, kde sa prelína kresťanský a moslimský element, najväčším pokladom je Kostol sv. Juraja, kde sa nachádza na podlahe slávna mozaiková mapa Blízkeho Východu zo 7.storočia,

Hora Nebo – odtiaľto mal podľa biblickej tradície hľadieť Mojžiš na zasnúbenú zem. Je tu krásny výhľad na Údolie rieky Jordán aj s Mŕtvym morom a Olivovou horou v Jeruzaleme,. presun na letisko k odletu do Budapešti

Pútnicky program je podľa možností spojený so svätými omšami.

Sprievodca zájazdu si vyhradzuje právo na zmenu programu!

Cena zahŕňa: letenku Košice – Tel Aviv, Ammán – Budapešť, letiskový poplatok, palivový príplatok,                      klimatizovaný autobus v Izraeli a Jordánsku, 7 x ubytovanie v 2 a 3 – lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením v 3* hoteli s polpenziou, sprievodca zájazdu, poistenie proti insolventnosti

Cena nezahŕňa: KCP 20,00 EUR/ PANDEMIC 32 EUR, vstupy v Izraeli a v Jordánsku + hraničné taxy v Izraeli + taxík na Horu Tábor + obslužné v Jordánsku a Izraeli = 255 USD /splatné u sprievodcu po prílete do Izraela, doplatok za 1-lôžkovú izbu – 190 €  

V prípade záujmu kontaktujte Farský úrad v Brezne Mazorníkove na t. č. 0948 495 595.