Ďakovná púť veriacich Rožňavskej diecézy do Ríma
pod vedením Mons. Stanislava Stolárika
odlet z Košíc priamo do Ríma
Termín: 28/4 – 1/5/2022 Cena: 580,- Eur
Program zájazdu:
1.deň:
Odlet z Košíc v obedňajších hodinách, transfer do hotela, ubytovanie sa v hoteli, prechádzka mestom
cez námestie Piazza Navona, Pantheon, pokračovanie na Španielske námestie so svetoznámymi
Španielskymi schodmi k najznámejšej fontáne na svete – Fontana Di Trevi, nocľah v hoteli.

 1. deň:
  Raňajky. Prehliadka baziliky sv. Pavla za hradbami, svätá omša, prehliadka okolia Kolosea, Bazilika sv.
  Klementa, Sväté schody, Lateránska bazilika, nocľah v hoteli.
 2. deň:
  Raňajky. Účasť na audiencii so Sv. Otcom, spoločná sv. omša slovenských pútnikov v chráme sv. Petra,
  po sv. omši prehliadka Baziliky sv. Petra vo Vatikáne, voľno, nocľah v hoteli.
 3. deň:
  Raňajky. Prehliadka baziliky S. Maria Maggiore, Anjel Pána na námestí sv. Petra, popoludní spoločná
  sv. omša pútnikov, transfer na letisko k odletu, odlet do Košíc.
  CENA OBSAHUJE: letecká doprava Košice – Rím a späť aj s letiskovými poplatkami, transfer
  letisko-hotel a späť, 3 x ubytovanie s raňajkami, služby slovensky hovoriaceho sprievodcu,
  poistenie CK proti insolventnosti
  CENA NEOBSAHUJE: komplexné cestovné poistenie PANDEMIC 16 eur, vstupy cca 20 EUR, 3
  x večera 45 EUR, 3-dňový lístok v Ríme MHD 20 EUR, pobytová taxa 4 – 6 EUR/noc – platí sa
  priamo v hoteli, fakultatívne výlety mimo programu, poplatok za 1/1 izbu 120 eur/pobyt
  Zvoz autobusom po trase Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice za príplatok 15 eur/os
  Pri nahlasovaní na púť prosím uveďte názov diecézy. Termín na prihlásenie do 15.3.2022.