Prvú sobotu v mesiaci začneme Fatimskou pobožnosťou o 17.00h. Po sv. omši budú krátke chvály a prosby za uzdravenie. Všetci ste srdečne vítaní!