V dňoch 18. – 19. 7. 2022 zavíta do našej farnosti misionár z AFCM v Birminghame Sunny Joseph. Môžete sa zúčastniť individuálnej modlitby príhovoru za uzdravenie alebo chvál, Božieho slova či adorácie. Všetci ste srdečne vítaní! Viac info na plagáte.