Farnosť Brezno Mazorníkovo vás srdečne pozýva na večer plný chvál na nášho Boha a modlitieb za našich zosnulých.

Všetci ste srdečne vítaní!