Diecézne stretnutie mládeže sa bude konať v Rimavskej Sobote 19.11.2022

Program:
9:30                       modlitba posvätného ruženca (vo farskom kostole v R. Sobote)
10:00                     sv. omša
                                 po sv. omši občerstvenie/obed
12:00 – 14:00      duchovno-vzdelávacie aktivity pre mladých
14:00                     rozhovor s našim otcom biskupom, krátke svedectvo
15:00                     modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu a záverečné požehnanie