Program: 

Pondelok 30. 1. 2023 – 18.00 h. sv. omša – clebrant don Pavol Grach SDB
Utorok 31. 1. 2023 – 18.00 h. sv. omša – clebrant páter Damián Žilka OSB,                                                                   rektor Kostola Premenenia Pána – Sampor

Sobota 4. 2. 2023 – 17.00 h.  – Fatimská pobožnosť                                                

– možnosť prijatia sviatosti zmierenia                               

18.00 hod. – sv. omša celebrant vdp. Ivan Hupka,  farský administrátor v Pohronskej Polhore                               

19.00 hod. – chvály, adorácia a modlitby za uzdravenie

Nedeľa 5. 2. 2023 – 08.00 hod. a 10. 30 hod. – slávnostná sv. omša celebrant ThLic. Jozef Kohut, PhD.,                                prefekt Kňazského seminára  sv. Karola Boromea v Košiciach