Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola, na farskom úrade, mailom (brezno-mazornikovo@burv.sk) alebo telefonicky (048/611 49 330, mobil 0948 495 595).