Kováčska 28, 040 01, Košice  

               Tel..: 055/6252 820,0910 645 333

e-mail: info@cktrinity.sk

FATIMA – letecky

Ďakovná púť k 5. výročiu zasvätenia diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

pod vedením Mons. Stanislava Stolárika

termín: 7.-12.5.2023

cena: 645 EUR

Program:

1. deň: predpoludním transfer autobusom do Budapešti na letisko, odlet o 16.00 hod., prílet do Lisabonu, večerná prehliadka mesta, transfer do hotela vo Fatime, nocľah.

2.deň: raňajky, slovenská sv. omša, prehliadka Baziliky, miesto zjavenia vo Valinhos a Loca do Anjo, sviečkový sprievod, večera a nocľah vo Fatime

3.deň: raňajky, sv. omša, prehliadka kláštora v Batalhe a Alcobaca, rybárska dedina Nazaré, večera a nocľah vo Fatime

4.deň: raňajky, medzinárodná sv. omša, Krížová cesta, prehliadka rodného domu vizionárov v Aljustrel, po večeri sviečkový sprievod, večera nocľah vo Fatime

5.deň: raňajky, sv. omša, pokračovanie v náboženskom programe vo Fatime, popoludní individuálny program, čas na nákupy, večera a nocľah vo Fatime.

6.deň: skoro ráno odchod na letisko v Lisabone, odlet o 9.00 hod., prílet do Budapešti o 13.20 hod, po prílete transfer na Slovensko

Sprievodca zájazdu si vyhradzuje právo na zmenu programu!

Cena zahŕňa: letenku Budapešť – Lisabon a späť, batožina 20 kg, 5x hotelové ubytovanie s raňajkami, 4x večera, transfery autobusom v Portugalsku, sprievodca, poistenie insolventnosti.

Cena nezahŕňa: komplexné cestovné poistenie 24 Eur, vstupy cca 20 Eur, transfer autobusom na letisko do Budapešti a späť po trase Košice – Rimavská Sobota – Lučenec cca 55 Eur/os./presná cena podľa počtu záujemcov.