Poslednú májovú nedeľu (31. 5. 2015) sa u nás uskutočnila slávnosť 1. sv. prijímania, kde prvý krát Eucharistiu prijalo viac ako 20 detí. Za fotky z tejto udalosti vďačíme Tomášovi N.

2015 1. sv. prijímanie
2015 1. sv. prijímaniemáj 31, 2015Photos: 241