Poslednú májovú nedeľu (31. 5. 2015) sa u nás uskutočnila slávnosť 1. sv. prijímania, kde prvý krát Eucharistiu prijalo viac ako 20 detí. Za fotky z tejto udalosti vďačíme Tomášovi N.

[shashin type=“album“ id=“93″ size=“medium“ crop=“n“ columns=“3″ caption=“y“ order=“date“ position=“center“]