Srdečne pozdravujem všetkých rodičov a deti, ktoré sa pripravujú na priajtie sviatosti Eucharistie a sviatosti zmierenia. Keďže hromadné podujatia sú stále obmedzené, nemôžeme zatiaľ pokračovať v našich spoločných stretnutiach. Preto vám dávam do pozornosti úlohy, ktoré môžete robiť v rodine spoločne. Buď si ich vytlačíte doma, v škole alebo si ich vyzdvihnete na fare v úradných hodinách. Vyplnené s menom a triedou ich môžete hodiť do poštovej schánky farského úradu do 15.11.2020. Deti, ktoré vyučujem na náboženstve ich môžu osobne odovzdať na hodine. Predpokladám, že 10 otázok a Verím v Boha už deti ovládajú, a tak pokračujeme ďalej. Do konca novembra je potrebné naučiť deti ďalších 10 otázok (teda po dvadsiatu otázku) a 6 hlavných právd.