Odpustová slávnosť sv. Jána Bosca

Program:  Pondelok 30. 1. 2023 – 18.00 h. sv. omša – clebrant don Pavol Grach SDBUtorok 31. 1. 2023 – 18.00 h. sv. omša – clebrant páter Damián Žilka OSB,  ...

Viac

Diecézne stretnutie mládeže 19. 11. 2022 v Rimavskej Sobote

Diecézne stretnutie mládeže sa bude konať v Rimavskej Sobote 19.11.2022 Program:9:30                       modlitba posvätného ruženca (vo farskom kostole v R. Sobote)10:00                     sv. omša                                 po sv. omši občerstvenie/obed12:00 – 14:00      duchovno-vzdelávacie aktivity pre mladých14:00                     rozhovor s...

Viac

Modlitby chvál 5. 11. 2022

Farnosť Brezno Mazorníkovo vás srdečne pozýva na večer plný chvál na nášho Boha a modlitieb za našich zosnulých. Všetci ste srdečne vítaní!

Viac