Aj tento rok, tak ako sa stalo už po minulé roky zvykom sa bude konať Batôžkový ples v sobotu dňa o 14.2.2015 od 18:00 v ZŠ na Mazorníku. Všetky informácie nájdete aj na plagáte.

Ples 2015

Batôžkový ples 2015