V nedeľu na sviatok Svätej Rodiny sa v našej farnosti uskutočnila Jasličková pobožnosť detí. Svojím vystúpením potešili samého Pána Ježiša i všetkých prítomných v kostole. Odmenou im bol neutíchajúci potlesk rodičov a príbuzných, ako aj ostatných farníkov. Spoločenstvo rodín sa posilnilo pri spoločnom vianočnom punči a malom agapé. Ďakujeme všetkým zúčastneným!