Drahí rodičia a prvoprijímajúce deti, ponúkam vám druhú sériu katechéz, ktorú si môžete pozrieť na youtube. Ide o približne trojminútové katechézy, ktoré vám priblížia pojem Najsvätejšia TROJICA. Tu je odkaz:

Prosím, aby ste si vyhľadali katechézy č. 16 – Čo znamená, že Boh je Trojjediný?; č. 17 – Ako môžeme zhrnúť vieru o Trojici?; č. 18 – Ako môžeme porozumieť Trojici?; č. 19 –Aké obrazy Najsvätejšej Trojice poznáme?

Prosím rodičov, aby si pozreli katechézy spolu s deťmi a s prípadnými otázkami sa obrátili na mňa. Ďakujem rodičom, ktorí už boli na preskúšanie so svojimi deťmi a pekne sa spolu s nimi pripravili na skúšku. 🙂 Ostatných rodičov a deti prosím, aby na preskúšanie prišli do 15. júna 2020.

Prajem požehnané dni!