Drahí rodičia a prvoprijímajúce deti, ponúkam vám štvrtú sériu katechéz, ktorú si môžete pozrieť na youtube. Ide o približne trojminútové katechézy, ktoré vám priblížia pojem SVIATOSTI.:

Prosím, aby ste si vyhľadali katechézy č. 36 –Krst; č. 37 Sviatosť birmovania; č. 38 – Eucharistia; č. 44 –Sviatosť zmierenia; č. 45 – Sviatosť pomazania chorých; č. 46 – Kto je katolícky kňaz (posvätenia kňazstva); č. 48 – Sviatosť manželstva.