V nedeľu 28. 6. 2020 sme poobede o 15.00 hod. začali sláviť sv. omšu zo sviatku sv. Petra a sv. Pavla s našim novokňazom dp. Petrom Mankom, ktorý u nás strávil rok na diakonskej praxi. Boli to také malé primície, pri ktorých sme sa tešili, že slávi Eucharistiu v našom farskom spoločenstve už ako kňaz. Vďačný bol on, no i celá naša farnosť. Ako poďakovanie dostal od veriacich farnosti kňazské rúcho s Rožňavskou Pannou Máriou. Po sv. omši sme oslavou pokračovali na farskom dvore, kde naši chlapi pripravili chutný guľáš. Nech Pán vedie Petrove kroky na jeho kňazskej ceste a bohato odmení všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto milej slávnosti.