V dňoch 27. – 31. 7. 2020 bude v našej farnosti prebiehať prímestský biblický tábor so saleziánskymi spolupracovníkmi pre deti od 4 r. do 13 r.  Všetko sa bude odohrávať na farskom dvore.

Program pondelok až piatok doobeda od 9.00 h. – 12.00 h.;

obedná prestávka 12.00 h. – 15.00 h.

a poobedný od 15.00 h. – 18.00 h.

Cez obednú prestávku sa každý naje doma. Súčasťou programu je aj sv. omša pre deti na biblické témy Desatora.

Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola.