Monthly Archive: november 2022

Diecézne stretnutie mládeže 19. 11. 2022 v Rimavskej Sobote

Diecézne stretnutie mládeže sa bude konať v Rimavskej Sobote 19.11.2022 Program:9:30                       modlitba posvätného ruženca (vo farskom kostole v R. Sobote)10:00                     sv. omša                                 po sv. omši občerstvenie/obed12:00 – 14:00      duchovno-vzdelávacie aktivity pre mladých14:00                     rozhovor s...

Viac