Pozývame Vás na farskú púť k svätej bráne v roku Božieho milosrdenstva.
Zažime spolu radostnú oslavu Božieho milosrdenstva a farskej rodiny.

Program:

Sobota 10.9.
– 17:00 večer zmierenia s piesňami z Taizé
Nedeľa 11.9.
– 9:00 spoločný začiatok púte v kostole (Mazorník)
– 9:15 začiatok spoločného putovania
– 10:30 svätá omša (farský kostol Brezno)
– 11:30 piknik, guľáš, program, …(farský dvor Brezno)
– cca 14:30 ukončenie modlitbou

Všetky informácie nájdete tiež na plagáte.

Farská púť k svätej bráne

Farská púť k svätej bráne

Zaujímavé info:

CESTA PÚTNIKA

Osobitným znakom Svätého roka je putovanie, pretože je obrazom cesty, ktorú každý človek uskutočňuje svojím životom. Táto púť je zároveň symbolom, že aj milosrdenstvo je cieľom, ktoré si vyžaduje námahu a obetu. Preto nám Svätý Otec pripomína, že púť je pre nás pozvaním k obráteniu: prostredníctvom svätej brány sa dáme objať Božím milosrdenstvom a zaviažeme sa, že budeme milosrdní voči druhým. Pán Ježiš naznačuje etapy tejto púte (porov. Lk 6, 37-38):
– nesúdiť a neodsudzovať,
– chápať dobro v každom človeku,
– odpúšťať – odpustenie je nástroj, ktorý sme dostali do svojich krehkých rúk, aby sme dosiahli pokoj srdca,
– dávať.

Na určených miestach milostivých chrámov sa preto bude dať vykonať krátka púť:
Do Katedrály svätého Jána Krstiteľa v Trnave vedie Cesta pútnika z Baziliky sv. Mikuláša cez – Michalskú ulicu, Horné Bašty a Jerichovu.
Do Farského kostola Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom sa bude putovať od Mariánskeho stĺpu z Námestia slobody.
Farský kostol svätého Ondreja, apoštola v Komárne bude spojený pútnou cestou od Kostola sv. Rozálie.