Drahí bratia a sestry!
V týchto dňoch, keď sú rodiny doma a nemôžu byť prítomné na sv. omši, si všetci uvedomujeme dar ich prítomnosti i to, že Cirkev žije v rodinách a vďaka rodinám, ktoré v sebe uchránia živú prítomnosť Krista.Rodiny si v tomto čase môžu viac uvedomiť to, že sú domácou cirkvou, ktorá žije zo spoločnej modlitby, z Božieho slova, z duchovného sv. prijímania, ktorých prvými sprostredkovateľmi sú manželia, rodičia a to nielen z moci sviatosti krstu, ale aj z moci a milosti sviatosti manželstva. Ponúkame rodinám „Liturgiu domácej cirkvi“, na nasledujúcu nedeľu i v ďalšie nedele a povzbudzujeme ich, aby sa spoločne stretli nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri ich spoločnej rodinnej liturgii: https://zastolom.sk/wp-content/uploads/2020/03/Liturgia-rodiny-na-4.pôstnu-nedeľu-A.pdf Každý týždeň nájdete texty liturgie na webe: zastolom.sk Túto liturgiu pripravil taliansky kňaz Renzo Bonetti (viac informácií:  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200319018)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt liturgia domácej cirkvi